Sejarah


Desa Surokonto Wetan adalah Desa Kolonisasi yang berada di beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah.Desa Surokonto Wetan pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri  pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemuian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat oleh …………… yang administrasinya mengikuti Desa …….. Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah……….sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh ………( 1945-1948) ,pada tahun 1950 digantikan oleh …………dengan carik/sekdes ………… sampai dengan tahun 1963.

Pada tahun 1964 …… menjabat kepala Desa sampai tahun 1969,karena dalam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh ……….. sampai tahun 1979 kemudian Desa Surokonto Wetan terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1979-1989) Soedjito  dan HY Dariyanto sebagai Sekdes

Tahun (1989-1998) Sudari dan HY Dariyanto sebagai Sekdes

Tahun (1998-2007) Karwandi  dan HY Dariyanto sebagai Sekdes

Tahun (2007-2008) Wiryadi Sudar ( Pj Kepala Desa )

Tahun (2008-2013) Sudari dan Ruslan sebagai Sekdes

Tahun ( 2013-2019) Rasyono dan Kukuh Sujarwo (2018 s/d Sekarang) sebagai Sekdes

Tahun (2019 -2020) Fu'ad Zen (PJ Kepala Desa) dan Kukuh Sujarwo sebagai Sekdes

Tahun (2020 - 2026) Rasyono dan Kukuh Sujarwo sebagai Sekdes

 

Cuaca Hari Ini

Jumat, 24 Mei 2024 04:59
Awan Pecah
27° C 27° C
Kelembapan. 90
Angin. 2.52